JMRI: SŽDC Czech signal definition 2015 – basic signals – Set 3

Základní návěstidla – Set 3

This directory contains signaling definitions corresponding to the Railway Infrastructure Administration Czech Republic valid since 2015.
You can find more information in:
The Railway Infrastructure Administration; D1 Traffic and Signal Aspects Rules; SŽDC 2013, amendment no. 3 2015; http://www.szdc.cz/
Správa železniční dopravní cesty; D1 Dopravní a návěstní předpis; SŽDC 2013, změna č. 3 2015; http://www.szdc.cz/

See the aspect page.

Signal Mast definitions: